Boschmann Sw 128 на село

Моля не коментирайте обстановката, в която е сниман клипа. Клипът е заснет в селски условия в стара къща.

vankook