Геноцидът на руските староверци - The Genocide of Russias Old Believers

От комунистическите, индустриализирани градски центрове, конфедеративна армия от психопати, затворници, атеисти и готови юнаци, тръгнаха на руския север през пролетта на 1923 г., за да започнат най-големия етнорелигиозен геноцид в човешката история...

Backup Channel: https://www.minds.com/vertigopolitixchannel/

Follow us: https://twitter.com/VertigoPolitix

https://twitter.com/VertigoPolitix

skynet_