Служение - филм за църковният композитор Петър Динев (1996)

exclusivtvbgvarna