*~* Ивена - Без Гаранция *~*

Я кАкВа СъМ дОбРа, ЧаК сАмА дА нЕ вЯрВаМ, мИлА вИж Ме В гРъБ сЕгА, сИгУрНо Ми РаСтАт КрИлА ;)

malkoto_mime_333