Минимална работна заплата по сектори - ще се реализира ли идеята?

tvevropa_publicistika