VBox7 logo

Дисциплиниране - "п-р Божидар Симеонов"

Ето така в 21 век се гонят християни от църква "Светлина на света"." П-р Божидар Симеонов" и подкрепящите го в лъжите му бизнесмени са изгонили три цифрено число вярващи през годините на "пастируването му".