Отровни корали..

Повече информация за коралите: http://bg.wikipedia.org/wiki/Корали

protectearth