Много здраво напушен пич се прибива от тераса

zombino