Много хора знаят за Бога , но не всички познават Бога - Пастор Фахри Тахиров

Богослужение - 23.10.2019 г - гр. Варна

fahri_tahirov