G Trials Video - 3.wmv

ето новият клип на мен и един френд ...сниман е в продължение на 7 дена ....

trialer_man