Най-лакомото куче на изложбата на Бркс, гр. Варна 2010 г.

angelchosko