Министерската градина (вчера в детската градина)

Малко хумор покрай нашумялите протести. Музика, аранжимент, микс - Иво - Доктора. Текст - Бъги (летящата шкода).

ivodoctora