Tunig Show 2014 ще се проведе на 7 и 8 Юни в Интер Експо Център - София. Повече инфо: www.tuning.bg

tuningbg