VBox7 logo

Ерусалим от злато

11 402 03.09.2007 Инфо

Еврейски песни Jerusalem of Gold
Ofra Haza - Yerushalaim Shel Zahav