Коледните броеве на вестник "нтг Представя"

14-12-2012г. Представителна проява на секция "Училищен вестник" - НТГ Пловдив продукция на секция "Училищни медии - радио и телевизия"

plovdiv4000