Преобразените Източни Родопи /част 10/ Кирково

03.10.2021 г.
Разходка до Кирково.

gwlahliev