„Пътуващият“ – първото белетристично свидетелство за Холокоста

TV Evropa