ПО ПЪТИЩАТА НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ /част 5/. Разград

21.05.2019 г. и 22.05.2019 г.
Разходка до Разград.

gwlahliev