Вятър вее, сняг долита

Изп. МФГ Перун
ВВД Руйчев - ТВ Родина

minzuhar73