Володя Стоянов- Пирамиди Фараони

Извинявам се лошото качество, но записът на песента е от много стара касетка.

psychojedy