Празник На Флота 032

ВАРНА-08.08.2010,ПРИСВОЯВАНЕ НА ПЪРВО ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА КУРСАНТИТЕ ЗАВЪРШИЛИ 5- ГОДИШНИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВНВМУ"Н.Й.ВАПЦАРОВ".

sarawak