Италия отпуска 5.4 млрд. евро за най-засегнатите от мерките срещу коронавируса

TV Evropa