Печатането на пари няма край и това няма да доведе до добър край!

vankog