214,6 млн. лева за лични асистенти са заложени в бюджета за догодина

TV Evropa