БНС - Българска Национална Гвардия

Клипче показващо тренировка на спортната организация на БНС, които ще бъде в основата на новата национална гвардия.

bulgariannationalguard