Try thd, никва мотивация -,-'

никва мотивация, дано ви хареса знам, че няма да съм приет. Прав и корав... клипа не е едитнат до краи!

sookz