За или против оценките за поведение

Един Дебат, състоял се през 2009 година, когато това беше актуално. Благодарение на проектите финансирани от ЕС учениците имаха възможност да дебатират по-различни теми.

zpg_show