Третата национална катастрофа

Филм на Костадин Костадинов за демографската катастрофа.

kostadin.eu

vmroyouth