100кг. на лежанка при лично тегло от 68кг.

Качеството не е добро , от телефон толкова !

wl_expert