Превод - Roy Jones Jr. - Cant Be Touched [hq]

друга такава песен няма : ) ... (няма смисъл да спорите кой боксьор е по велик, всеки е бил велик за времето си :) )

trecey