Андреа - remix

◄сЪс погЛед мрЪсен (в) мен,тРъгнИ (с) уСтни по мЕн,нЕ се отКъ(с)ваЙ от мЕн,не мИ про(щ)Ай до краЙ и всИчкО къ(с)ай до Край,вЪв мен те пУскам до крАй►

radi_7