Неделен Обяд - Солидарна акция на Зеленият Отбор, Еди и Храна а не война

Събитието беше спряно след полицейска акция и актова, които бяха написани на организаторите. Сега се осъществява по нов начин чрез Храна а не война.

spirita