Въвеждане на цифрова ефирна телевизия (dvb-t) в България

Рекламен клип относно въвеждането на цифрова наземна (ефирна) телевизия по стандарт DVB-T в България. Според приетият план цифровата наземна телевизия ще замени съществуващата аналогова такава.

bodurov_