Бялото Слънце На Пустинята - Ваше Благородие

Бялото слънце на пустинята - Ваше благородие (Булат Окуджава)

avigea