Hypnotic Rage - Secret Sins

За промоция на видеото Hypnotic Ragе избраха най-големият сайт за видеосподеляне ZAZZ.bg. Официална страница на групата http://www.hypnoticrage.com" target="_blank">www.hypnoticrage.com. Свали Като Мелодия За Твоя GSM!

chefo