От БХРА искат удължаване на мярката 60/40 до септември 2021 г.

TV Evropa