Минимум 10 заявления от карантинирани трябват за създаване на мобилна сецкия

TV Evropa