Сливането на човека с машината – близко или далечно бъдеще?

TV Evropa