Акад. Ваньо Митев: Бромхексин и колхекцин са изключително ефикасни лекарства при лечение на COVID 19

TV Evropa