Правителството одобри отчета за държавния бюджет за 2019 година

TV Evropa