VBox7 logo

Най - Големият Висящ Мост - Мостът Акаши Кайкио

Мостът „Акаши Кайкио“ е най-големият висящ мост (измерен по дължината на отсечката между вертикалните кули 1991 метра). Намира се в Япония и е завършен през 1998. Свързва град Кобе с остров Аважи, като преминава над натоварения пролив Акаши.