Червената странноприемница ( L'auberge rouge 1951 )

gangland