Вълните на морето са жени - Евтим Евтимов

Вълните на морето са жени,
избягали от къщите - окови.
Ела, една вълна сама стани,
сестра на вятъра бъди отново.

deia68