Chemtrails над България

Аерозолно пръскане (chemtrails) над България от 5 януари 2012 година.

somnambuli