Хората с повече приятели са по-интелигентни

Ако човек има повече приятели и води активен социален живот, то това е предпоставка за по-висока интелигентност. Изследване на британски учени показа, че хората, които общуват активно, развиват определени дялове на мозъка си, което води до по-висок коефиц

TV Evropa