Дано не ти се пада такъв син (смях..)

Петият клип е вече факт. Насладете му се.
Клипа е направен с единствената цел да ви забавлява.
Facebook: http://www.facebook.com/TurboIdiotiturboidiots

turboidiots