Isuzu Vx and Mua5

Терапията на ръчните скорости, невероятната музика и безкрайно красивия подбалкански път...

papi007