БЕХ ще тегли заем, за да се издължи на т.нар. американски централи

Държавата се отказва от дължимия й от „Българския енергиен холдинг” дивидент от печалбата за 2014 – а година, който възлиза на близо 240 милиона лева. С тази сума ще се вдигне капитала на дружеството, като целта е то да успее да изтегли нов външен заем.

TV Evropa