Фесивал на Семената, Пелити Гърция- Зеленият Отбор на България

За поредна години, Зеленият Отбор на България взе дейно участие към най-големия международен форум за свободна размяна на семена, разсади и фиданки в света.
Тази 2015г. имаше гости от Австралия, Перу, Канада, Африка и почти всички европейски страни.

spirita