VBox7 logo

ти си мой бог лекуваш ме

11 08.04.2016 Инфо

“Възлюбений, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти” (ІІІ Йоан 2). Това приветствие е взето от посланието на апостол Йоан към Гай, брат в Христа, но понеже цялото Писание е Боговдъхновено, ние смятаме, че това е приветствие на Святия Дух към теб. По същия начин, когато Павел пише към ефесяните и коринтяните, думите му са отправени не само към преките получатели, но и към всички, които ги четат. Бог използва това, за да говори на теб. В този случай Той казва: “Моля се (не само се надявам, но се моля това да стане - това е желанието на Йоан), да си здрав и да преуспяваш във всичко.” И стихът продължава: “както преуспява душата ти”.